Gaziantep OSB

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi, IT çözümü olarak FlexPod’u seçti

Gaziatnep OSB, başta tekstil, gıda, plastik ve kimya sektörlerinde olmak üzere 800 işletmeye ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi. Servis altyapısını daha iyi yönetme ve güvenli bir “Tümleşik” (Converced) çözümü arayışında Gaziatnep OSB, IT operasyonları için FlexPod’u seçti.

BEŞ SORUN İÇİN TEK ÇÖZÜM
Gaziantep OSB’nin yöneticileri, aynı IT çözümlerinden beş kere satın alıp merkezlerine ayrı ayrı kurmak yerine tüm merkezlerini tek bir ağ altında toplayıp tüm IT servislerini tek bir veri merkezinde, tek bir veri yönetimi çerçevesi altında yönetmeyi tercih etti. 44 kilometrekarelik alana yayılan beş bina için IT servisleri kurmak oldukça zorlu bir görev.

Gaziantep OSB, bütçe dostu ve verimli IT çözümleri konusundaki tecrübemiz sebebiyle bu zorlu görev için bizi seçti. Biz de onlara NetApp ve Cisco ürünü FlexPod ’un sunduğu tümleşik altyapıyı önerdik.

FlexPod, işlemci gücü, ağ ve veri yönetimini entegre edilmiş ve önceden yapılandırılmış tek bir veri merkezi platformunda birleştirir. Yüzlerce farklı iş yükü, görselleştirme ve bulut servisini geçerli kılabilir. Gaziantep OSB için özel çözümler sunmak isteyen iStar, Avnet Technology Solutions ile işbirliği yaptı. Spesifik Sayaç Takip&Okuma yazılım çözümü için ise ‘Merkez Yazılım’ ile işbirliğine gidildi.

BÜTÜN İHTİYAÇLARA UYAN TEK BİR DATA FABRIC
Gaziantep OSB, Türkiye’de FlexPod çözümünü kullanan ve bu yolla iş sürekliliği, verimliliği ve güvenliğinden istifade eden ilk ‘OSB’dir.

Her personele özel dosya paylaşımı sağlayabilmek gibi yollarla operasyonu ve yönetimi basitleştirmek amacıyla FlexPod çözümünde saklanan tüm veriler, bir veri merkezinde bulunur. NetApp® veri yönetimi, sadece veri güvenliği değil felaket kurtarma çözümü ve iş sürekliliği de sağlar. Görselleştirme; kurtarma, güncelleme ve yeni sunucular kurma gibi görevleri hızlandırır. Bu, Gaziantep OSB’nin dilediği an IP telefon sistemine geçip telefon masraflarını da düşürebileceği anlamına geliyor.

FlexPod üzerinde tek bir veri merkezi, verimliliği artırır. Bu da daha az yatırım maliyeti ve basitleştirilmiş altyapı sayesinde büyük bir tasarruf anlamına gelir. Bütün trafik tek bir ağ girişinden kontrol edildiği ve korunduğu için internet güvenlik riskleri de minimize edilir.