NetApp MetroCluster

Sıfır Veri Kaybı, Sıfır Zaman Kaybı: MetroCluster

Netapp MetroCluster, işletmeler için en etkin ve rakipsiz iş sürekliliği çözümünü oluşturmaktadır. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinin sağladığı yüksek devamlılık ve otomasyon özellikleri ile tam bir entegrasyon içerisinde çalışarak ‘iş sürekliliği’ altyapısını tamamlar.Kesintisiz veri erişimini olankalı kılar.

ONTAP Metro Cluster ile teknoloji yenilemeleri, terfi, bakım işlemlerinin yanı sıra planlanmış çalışmalar süresince ortamlar arası geçişe gereksinim duyulmadan lokalde iş sürekliliği (intracluster), MetroCluster ile de lokasyonlar arası iş sürekliliği sağlanmaktadır (intercluster).

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.